Koneiden ja laitteiden käyttöaikaseurantapalvelu

Teollisuus 4.0 - Askel kerrallaan HitScan palvelun avulla

Visuaalinen palvelu tuotannon kehittämiseen.

You are currently viewing Kilpailukykyinen teollisuus Suomessa

Kilpailukykyinen teollisuus Suomessa

Tehotec Oy ja teollisuus 4.0

Paljon puhutaan teollisuus 4.0:sta ja sen mukanaan tuomasta lisäarvosta kilpailukyvyn parantamiseen. Ongelmana kotimaisessa teollisuudessa ja sen kehittymisessä on pienet sarjakoot ja tuotekehityksen innovoimattomuus ja myös osittain markkinointi. Miten kannattaa lähteä matkaan datalla johtamisessa perinteisen erp datan lisäksi? Miten yhdistetään koneet ja ihmiset toimimaan tehokkaammin ja kannattavasti?


Miten pääset nopeasti hyödyntämään dataa?

Lähtökohtaisesti ongelmana on yrityksissä erittäin kirjava konekanta. Eri valmistajien koneissa on omia koneiden käyttöaikaseuranta ja raportointi järjestelmiä, jotka eivät kuitenkaan keskustele keskenään. Selkeästi tuotteistetut ja hinnoitellut ratkaisut loistavat Iot alalla poissaolollaan.

Tehotec Oy:n HitScan koneiden- ja laitteiden käyttöaikaseurantapalvelu on yksi esimerkki siitä, kun asiakkaan kanssa kehitetään ja määritellään palvelun tarpeet, eikä rönsyillä kehityksen kanssa joka suuntaan. Etenkään jo valmiina erpeissä oleviin raportointijärjestelmiin. Teolliselle yritykselle riittää ensivaiheessa tieto siitä miten kalliit tuotantokoneet käyvät reaaliaikaisesti ja mikä niiden käyttöaste on milläkin aikajänteellä. Kiinnostavaa on seurata eri vuorojen käyttöasteita ja optimoida tehokasta tuotantoa raportoinnin kautta.

Suomessa tarvitaankin korjausliikkeitä, jotta teollisuus säilyy elinvoimaisena.

Teollisuus 4.0 tarkoittaa teollisuuden uutta aikakautta, jossa keskeisiä asioita ovat muun muassa ohjelmistot, virtuaalimaailman hyödyntäminen, integraatio eri laitteiden ja järjestelmien välillä sekä dataan perustuvat uudet palvelut ja liiketoimintamallit.

Kaikkea ei tarvitse tehdä kerralla, mutta on hyvä aloittaa datan keräämisestä tuotantokoneista. Rajapintojen avulla voidaan kyllä kytkeä eri ohjelmistojen tietoja yhteen ja ottaa käyttöön erilaisia Power bi raportointijärjestelmiä myöhemmissäkin vaiheissa. Yleensä tuotannon koneiden ja laitteiden käyttöaste paranee jo pelkästään sillä että tiedetään niitä seurattavan.

Suomessa teollisuus 4.0 -vision toteuttaminen vaatii kiihdyttämistä, jotta valmistavan teollisuuden tuottavuus kasvaa.

Digitaalisuus yhdistää

Datan avulla kehittäminen on kannattavaa ja kehitystyön tulokset näkyvät reaaliaikaisesti. Erilaisten kehityshankkeiden mittarointi on vaikeaa ja tähän soveltuukin erinomaisesti HitScan palvelu. Meillä Tehotecin perustajilla on vahva teollisuustausta yrittäjinä ja It-alan kehittäjinä, jolloin tiedämme mistä puhumme.

Uusien toimintatapojen hyödyntämisellä voidaan parantaa kilpailukyvyn kannalta tärkeää tuottavuutta.

Vaikka meillä Suomessa on vahva It-osaaminen ja näin ollen pitäisi olla hyvät lähtökohdat digitaalisen datan hyödyntämiselle, ei yrityksille ole kehitetty ja tuotteistettuja valmiita kokonaisuuksia. Lisäksi käyttöönoton hinta ja aikataulut ovat epämääräisiä. Tämä aiheuttaa yrityksissä hämmennystä ja epätietoisuutta.

Kilpailukyvyn lisääminen teollisuus 4.0 -vision kautta edellyttää monien eri toimijoiden mukana oloa ja me Tehotecillä haluamme olla yksi ratkaisun tuottaja.

Tuotantoketjuja yhdistetään

HitScan palvelun avulla voit rakentaa yrityksesi hierarkian lokaatioiden ja eri koneryhmien seurantaan. Näet yhdestä käyttöliittymästä koko yrityksesi tuotantokoneiden käyttöasteet. Tämän avulla voit optimoida tuotantoa ja teettää valmistusta siellä missä näyttää olevan kapasiteettia.

Teollisuus 4.0 -visiossa koko tuotantoketju alihankkijoista asiakkaisiin yhdistetään digitaalisesti, mutta tässä on vielä paljon avoimuuden kulttuurin lisäämisen tarvetta.

Tehotecin HitScan palvelun avulla reaaliaikaisesta mittaamisesta kertyvää dataa voidaan käyttää esimerkiksi tekemään tuotannosta tehokkaampaa ja joustavampaa, sekä selvittämään syitä miksi tuotantokoneet ovat pysähdyksissä. Lisäksi erilaisten infojärjestelmien avulla kehitykseen voi osallistua koko yrityksen organisaatio.

Informatiivisen käyttöliittymän johdosta koko yrityksen henkilökunnalla on kokonaiskuva myös oman toimintansa ulkopuolelta. Jokainen voi reagoida häiriöihin välittömästi ja tehdä tai ehdottaa korjaavia toimenpiteet.

Lisätietoja aiheesta
Tehotec Oy

Juha Lemponen
050 446 0030
juha.lemponen@tehotec.fi

Lataa ilmainen opas tuotantoyrityksen kehittämiseen

Lähetämme oppaan sähköpostiisi. 

Tilaamalla hyväksyt tietosuojaselosteen

Teollisuustie 5
62100 Lapua

Toimisto avoinna
Ma-pe 8.00-16.00
www.tehotec.fi
etunimi.sukunimi@tehotec.fi

Juha Lemponen
juha.lemponen(at)tehotec.fi
Puh. +358 50 446 0030

Jaakko Yli-Luukko
jaakko.yli-luukko(at)tehotec.fi
Puh. +358 44 080 9876