Koneiden ja laitteiden käyttöaikaseurantapalvelu

Teollisuus 4.0 - Askel kerrallaan HitScan palvelun avulla

Visuaalinen palvelu tuotannon kehittämiseen.

You are currently viewing Kolme tapaa, joilla koneseuranta tehostaa yrityksesi tuotantoa
Moottorin osan työstöä vuonna 1918.

Kolme tapaa, joilla koneseuranta tehostaa yrityksesi tuotantoa

Digitaalinen koneseuranta mahdollistaa tuotantokoneiden käyttöaikatietojen automaattisen mittaamisen ja tallentamisen suoraan pilveen. HitScan-koneseurantapalveluun voidaan raportoida tiedot myös niiltä jaksoilta, kun kone on ollut käymättä. Kyseessä on syykoodi, johon tallennetaan käymättömyysjakson syy, ajankohta, ja kesto.

Koneiden käyttöaikaseurannan avulla kertyy paljon tietoa. Mihin tätä tietoa sitten voidaan käyttää yrityksen johtamisen ja kannattavuuden kannalta? Tässä artikkelissa esittelen kolme erilaista tapaa, joilla voit tehostaa yrityksesi tuotantoa ja kannattavuutta koneseurannan avulla.

1. Pullonkaulojen poistaminen

Sanotaan, että kaikessa tuotannossa on aina tuotantoa rajoittavia osia eli pullonkauloja jossain. Ne pitää vain etsiä ja tuhota, minkä jälkeen syntyy uusi pullonkaula jonnekin muualle. Tuotannossa pullonkaulat on helppo havaita jo lattiatasolla. Koneseurannalla voidaan vielä varmistaa, että tuotannosta saadut tiedot pitävät paikkansa.

Koneseurannasta on helppo havaita, mitkä koneet ovat suurimmalla käyttöasteella. Tuomitech OT-500 ILP Kärkisorvi on tämän ryhmän koneista kovimmalla käytöllä.

Kun tuotantoa rajoittavat tekijät on löydetty, voidaan käydä niiden kimppuun. Esimerkiksi koneen korkea käyttöaste voi olla merkki siitä, että koneen kapasiteetti ei riitä. Silloin koneelle pitäisi lisätä työvuoroja, ehkä täytyy jopa hankkia lisää koneita tai vaihtaa kone tehokkaampaan.

Joskus pullonkaula voi johtua koneen huonosta käyttöasteesta. HitScan-koneseurannalla voidaan paitsi mitata koneen käyttöaste, myös tutkia heikon käyttöasteen syytä niin kutsutulla syykoodi-toiminnolla. Kun kone ei käy, raportoidaan käymättömyysjaksolle syy. Se voi olla esimerkiksi konerikko, huolto tai asetteen teko. HitScanin avulla tiedätte minuutilleen, kuinka paljon kukin syy vie tuotannosta aikaa ja kuinka usein syy toistuu. Syykoodien avulla saadaan täsmällistä tietoa, ja asioihin voidaan siksi helpommin puuttua tärkeysjärjestyksessä.

2. Investointitarpeet selville

Koneseurannan avulla saat täsmällistä tietoa investointihankkeiden tueksi. Käyttöaikatiedot mitataan automaattisesti ja data on erittäin tarkkaa. Näet raporteista nopealla silmäyksellä kunkin koneen ja koneryhmän käyttöasteet. Raporteista näet myös käyttöasteen kehityksen. HitScan-koneseurannan avulla pääset suunnittelemaan uusia koneinvestointeja jo ennen kuin ne ovat ajankohtaisia. Uuden koneinvestoinnin tekeminen ja perusteleminen on helpompaa, kun on oikeaa informaatiota hankkeen tueksi.

Raportista näkee, että tällä koneella on melko korkea käyttöaste.

3. Motivaatio

Koneseurannalla tuodaan näkyviin koneiden käyttöaste ja muut tiedot koko organisaatiolle Kun tehdyn työn tulokset näkyvät, sillä on motivoiva vaikutus kaikkiin työntekijöihin. Koneseurannan avulla koneenkäyttäjät, tuotantojohtajat ja koko yrityksen ylin johto voivat olla ylpeitä koneiden käyttöasteiden tasosta. Tällä on erittäin myönteinen vaikutus työskentelymotivaatioon ja yrityksen kilpailukykyyn.

HitScan-koneseurannalla vaikutetaan lisäksi työn sujuvuuteen. Koneseurannan avulla voidaan löytää ja poistaa työtä häiritseviä tekijöitä. Kun häiriöt poistetaan, on työn tekeminen jouhevampaa ja palkitsevampaa – sekä tietysti paljon tehokkaampaa. Tämä on omiaan tekemään työtehtävästä entistä mukavamman ja työpaikasta yleisesti paremman paikan työskennellä.

Lataa ilmainen opas tuotantoyrityksen kehittämiseen

Lähetämme oppaan sähköpostiisi. 

Tilaamalla hyväksyt tietosuojaselosteen

Teollisuustie 5
62100 Lapua

Toimisto avoinna
Ma-pe 8.00-16.00
www.tehotec.fi
etunimi.sukunimi@tehotec.fi

Juha Lemponen
juha.lemponen(at)tehotec.fi
Puh. +358 50 446 0030

Jaakko Yli-Luukko
jaakko.yli-luukko(at)tehotec.fi
Puh. +358 44 080 9876