Koneiden ja laitteiden käyttöaikaseurantapalvelu

Teollisuus 4.0 - Askel kerrallaan HitScan palvelun avulla

Visuaalinen palvelu organisaation kehittämiseen.

HitScan palvelun hyödyt ja ominaisuudet

Koneiden ja laitteiden käyttöaikaseuranta

HitScan palvelu toimii itsenäisesti nk. pilvipalveluna, HitScan ei käytä asiakkaan yhteyksiä tai järjestelmiä. Palvelun käyttöliittymänä toimii webselain, joka voi olla niin tietokone kuin tabletti tai muu mobiililaite.

HitScan koneiden ja laitteiden käyttöasteen visuaalinen seurantapalvelu on informatiivinen tuotannon tehostaja.

Yrityksen henkilöstö näkee työnsä tulokset reaaliaikaisesti. Henkilöstön nähdessä konkreettisesti työnsä tehokkuuden, on luonnollista, että omaan tekemiseen kiinnitetään erityistä huomiota ja toiminatatapoja ja –malleja kehitetään tehokkaampaan suuntaan. Palvelun päänäkymästä pystytään seuraamaan koneryhmien kokonaiskäyttöastetta ylätasolla. Koneryhmää klikkaamalla avautuu koneryhmän sisällä olevat koneet ja niiden käyttöasteet eriteltynä.

Käyttö

Käyttö on yksinkertaista, asiakas luo palveluun oman yrityksen rakenteen; paikkakunnat, hallit/­tehtaat, alueet, koneryhmät ja koneet. Palvelun tiedonkeruulaitteet asennetaan konei­siin ja niiden välittämän tiedon oikeellisuus varmistetaan, tämän jälkeen palvelu on valmis käytettäväksi. HitScan palvelu toimii myös Suomen ulkopuolella. Palvelun tiedot voidaan siirtää myös muihin järjestelmiin esim. Excel tiedostolla.

Tiedonsiirto

Asiakkaan toimipisteessä HitScan tiedonsiirtolaitteisto rakentaa itsenäisesti laitteiden välille turvallisen tiedonsiirtoverkon. Kerätty tieto väli­tetään HitScan palveluun tietotuvallisesti mobiiliverkon välityksellä.

Raporttinäkymät

HitScan palvelun perusraporteista yritysjohto pystyy seuraamaan tuotannon tehokkuutta tunneittain, päivittäin, kuukausittain tai jopa vuosittain. Raportteja voidaan tarkastella koneryhmäkohtaisesti sekä konekohtaisesti.

Yrityksen toimintoja kehitettäessä raportit kertovat reaaliaikaisesti yrityksen kehitystoimenpiteiden vaikutukset sekä mahdolliset kehitystarpeet tuotannossa.

Raporttinäkymän data on vietävissä CSV tiedostona Exceliin tms, jossa tietoja on mahdollista käsitellä tuotannon kehityskeskusteluissa päätöksenteon tukena.

Järjestelmän ja sensorien asennus

Käyttöaikaseurannan asennus on nopeaa. Asennukseen ei tarvita erillisiä johtoja, järjestelmä on täysin langaton.

Sensorit voidaan kiinnittää koneeseen esimerkiksi sensorissa olevalla tarralla. Sensorimme tunnistavat erilaisia signaaleja, kuten esimerkiksi liike-energiaa, lämpöä, magneettikenttää tai tärinää.

Konekohtaisesti laitteen asennukseen kuluu aikaa vain 5-15 minuuttiin, jonka jälkeen kone on välittömästi tuotannon käytettävissä normaaliin tapaan. Sensori alkaa välittömästi keräämään tietoa koneen käytöstä.

Lassilantie 12
62100 Lapua

Toimisto avoinna
Ma-pe 8.00-16.00
www.tehotec.fi
etunimi.sukunimi@tehotec.fi

Juha Lemponen
juha.lemponen(at)tehotec.fi
Puh. +358 50 446 0030

Jaakko Yli-Luukko
jaakko.yli-luukko(at)tehotec.fi
Puh. +358 44 080 9876