Koneiden ja laitteiden käyttöaikaseurantapalvelu

Teollisuus 4.0 - Askel kerrallaan HitScan palvelun avulla

Visuaalinen palvelu organisaation kehittämiseen.

Tehotec Oy

Tuotannon tehokkuus on Tehotecin perustajilla sydämen asia. Kiinnostus tuotannon ja uusien innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseen perustuu pitkään käytännön kokemukseen useilla eri toimialoilla. Tehokas tuotanto takaa kilpailukykyiset tuotteet ja palvelut paremmalla kannattavuudella. Yrityksen tehokas tuotanto on usean osa-alueen summa. Keskeistä tuotannon ohjauksessa ja toiminnan kehittämisessä on ymmärtää nykyinen toiminta ja sen pullonkaulat mahdollisimman hyvin. Ilman faktapohjaista tietoa toiminnasta on haastavaa tehdä parhaita päätöksiä toiminnan kehittämiseksi.

Tehotecin havaintojen mukaan koneiden ja laitteiden käyttöasteet ovat normaalitapauksessa 10-30% välillä, joten ilman mitattua tietoa päätöksenteko voi olla yritysjohdolle haastavaa. Esimerkiksi yrityksen punnitessa toiminnan kehitysvaihtoehtoja on ensiarvoisen tärkeää ymmärtää onko toiminnan tehostaminen optimaalisinta henkilö- tai kone- ja laiteresursseissa vai toimintaprosesseissa. Yleensä jo 10-20% käyttöasteen nosto kone- ja laiteresursseissa tehostaa koko yrityksen toimintaa ja kannattavuutta merkittävästi.

Tiedon kerääminen

HitScan koneiden ja laitteiden käyttöasteen seurantapalvelu on informatiivinen tuotannon tehostaja. Yrityksen henkilöstö näkee työnsä tulokset reaaliaikaisesti, eikä palvelu vaadi syykoodien naputteluja itse tekijöiltä. Henkilöstön nähdessä konkreettisesti työnsä tehokkuuden, on luonnollista, että omaan tekemiseen kiinnitetään erityistä huomiota ja toiminatatapoja ja –malleja kehitetään tehokkaampaan suuntaan.

Tiedon analysointi

Reaaliaikaisen datan kerääminen ja visuaalinen näyttäminen herättää organisaatiossa paljon kysymyksiä. Mistä johtuu koneidemme tai tuotantolinjojemme nykyinen käyttöaste ja kuinka siihen voidaan vaikuttaa. Kuinka kokonaisuus saadaan toimimaan tehokkaammin ja parhaat tulokset käytössä olevista resursseista. Tähän Tehotecin työkaluvalikoimista löytyvät tarkemmat analysointityökalut, joilla pyritään erityisesti helpottamaan ja nopeuttamaan esimiesten ja johdon päätöksentekoa.

Toiminnan kehittäminen

Tehotecin palveluihin kuuluvat myös kokemusperäinen konsultointi. Voimme auttaa asiakkaitamme suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintamallien ja -prosessien kehityshankkeita, kuten myynti, hankinta, tuotanto ja logistiikka. Yrityksemme henkilöstöllä on kymmenien vuosien kokemus useilta eri toimialoilta niin yrittäjänä kuin kehitys- ja johtotehtävistä. Yrityksen prosessit kehittyvät tehokkaasti ulkopuolisen osaavan asiantuntijan avulla.

Lassilantie 12
62100 Lapua

Toimisto avoinna
Ma-pe 8.00-16.00
www.tehotec.fi
etunimi.sukunimi@tehotec.fi