Koneiden ja laitteiden käyttöaikaseurantapalvelu

Teollisuus 4.0 - Askel kerrallaan HitScan palvelun avulla

Visuaalinen palvelu organisaation kehittämiseen.

Järjestelmän kehittäjillä on pitkä käytännön kokemus tuotantoympäristöistä. Käyttöaikaseurannalla tehostat tuotantoasi

Kustannustehokas

HitScan-palvelun ROI, eli takaisinmaksuaika on lyhyt, viikkoja. Helposti budjetoitava kiinteä kuukausihinta

Käyttökohteet

HitScan palvelu on käytettävissä kaikissa koneissa ja laitteissa merkistä ja mallista riippumatta

Käyttäjäystävällinen

HitScan koostaa yrityksen kaikista seurannassa olevista laitteista tiedot yhteen käyttöliittymään

Asennus

HitScanin asennus on helppoa ja nopeaa. Voit tarvittaessa ottaa itse järjestelmän käyttöön

Skaalautuva

HitScan skaalautuu aina muutaman koneen seurannasta useiden toimipisteiden ympäristöihin

Päivitykset

HitScan on kehittyvä alusta jota päivitetään asiakkailta saadun palautteen myötä.

24 / 7

Hitscan palvelun käyttöliittymänä on WWW- selain

Jaettu infra

HitScan järjestelmä on pilvipalvelu, joka skaalautuu käyttäjätarpeiden mukaan

HitScan tehostaa tuotantoprosessin läpinäkyvyyttä

HitScan käyttöaikaseurantapalvelu tarjoaa tehokkaan, turvallisen ja joustavan ratkaisun teollisuuden koneiden käyttöaikaseurantaan. HitScan-palvelu perustuu Lean-ajatteluun, jolla pyritään minimoimaan tuottavuuden esteitä ja lyhentämään tuotantoprosessin läpimenoaikaa. Tarkka reaaliaikainen ymmärrys tuotantoprosessin tehokkuudesta ja pullonkauloista mahdollistaa korjaavien toimenpiteiden optimaalisen kohdentamisen sekä seurannan. HitScan-palvelu vaikuttaa hyvin nopeasti yrityksen operatiiviseen tehokkuuteen nostaen tuotantoprosessin läpivirtausta ja läpäisykykyä, joilla on välitön positiivinen vaikutus yrityksen ­­tehokkuuteen ja kannattavuuteen.

HitScan esittää informaation selkeästi

HitScan-palvelun näkymät on suunniteltu selkeiksi ja informaation sisäistäminen on ­nopeaa. Näkymät on laadittu yrityksen koko henkilöstön tietotarpeita silmällä pitäen. Parhaaseen lopputulokseen päästään tuomalla HitScan-palvelun informaatio koko yrityksen henkilöstön saataville esimerkiksi infonäyttöjen välityksellä. Pidempiaikainen käyttö­aikaseuranta tarjoaa yrityksen päättäjille taktisen ja strategisen tason tietoa, jonka arvo vain kasvaa, kun sitä analysoidaan yrityksen muiden tunnuslukujen kanssa.
Palvelu on helppo budjetoida, koska kuukausierä on sama koko ajan, eikä esimerkiksi asennus tai lisenssikuluja ole eriksen.

HitScan soveltuu moniin ympäristöihin

HitScan-palvelu on käytettävissä monentyyppisissä ympäristöissä, sillä palvelun käyttämät mittalaitteet eivät tarvitse ulkois­ta virta­lähdettä. Mittalaitteita ei myöskään kytketä galvaanisesti koneisiin, em. ratkaisulla taataan koneiden ja HitScan-palvelun täysin itsenäinen toiminta samalla mahdollistaen hyvin erityyppisten koneiden ja laitteiden liittäminen HitScan palveluun.

HitScan-palvelu on turvallinen

HitScan-palvelu on turvallinen, asiakkaan toimitiloissa olevat mittalaitteet rakentavat täysin itsenäisen tietoturvallisen tiedonsiirtoverkon laitteiden välille nk. mesh-verkon. Mittaustieto välitetään suojattuna mobiiliverkon välityksellä järjestelmän tietokantaan, ­joka sijaitsee tietoturvallisessa Amazonin AWS-pilvipalvelussa EU-alueella. HitScan-palvelun käyttäjien tietoja käsitellään GDPR-tietoturvavaatimusten mukaisesti.

Lassilantie 12
62100 Lapua

Toimisto avoinna
Ma-pe 8.00-16.00
www.tehotec.fi
etunimi.sukunimi@tehotec.fi